Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015

Kazalo

2195. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov Občinskega sveta Občine Šentrupert, stran 6016.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov ter zapisnikov o ugotovitvi izidov glasovanja na nadomestnih volitvah članov občinskega sveta 28. junija 2015 je Občinska volilna komisija Občine Šentrupert ugotovila rezultate glasovanja ter izdala
P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev članov Občinskega sveta Občine Šentrupert
I.
Na nadomestnih volitvah 28. junija 2015 je imelo volilno pravico skupaj 1.137 volivcev.
Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 115 volivcev.
S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
Skupno je glasovalo 115 volivcev ali 10,11 % od vseh volivcev.
II.
Za nadomestne volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 115 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bilo neveljavnih 7 glasovnic.
III.
Posamezni kandidati v drugi in četrti volilni enoti so dobili naslednje število glasov:
Volilna enota 02
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 393 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 36 volivcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 36 volivcev.
e. Oddanih je bilo 36 glasovnic.
f. Neveljavnih je bilo 5 glasovnic.
g. Veljavnih je bilo 31 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 31.
Z. št.
Kandidat
Ime liste/predlagatelja
Št. glasov
 % glasov
1.
Antonija Lukek
SLS – Slovenska ljudska stranka,
Občinski odbor Šentrupert
31
100.00
Volilna enota 04
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 744 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 79 volivcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 79 volivcev.
e. Oddanih je bilo 79 glasovnic.
f. Neveljavni sta bili 2 glasovnici.
g. Veljavnih je bilo 77 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 77.
Z. št.
Kandidat
Ime liste/predlagatelja
Št. glasov
 % glasov
1.
Tomaž Kurent
SLS – Slovenska ljudska stranka, Občinski odbor Šentrupert
60
77.92
2.
Janja Omahen
Tatjana Mesarko in skupina volivcev
17
22.08
IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben kandidat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in noben od volivcev v roku, navedenem v 98. členu ZLV, ni vložil ugovora zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov.
V.
Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom ZLV ugotovila, koliko glasov so dobili posamezni kandidati in kateri kandidati so izvoljeni. Tretji odstavek 32. člena ZLV določa, da je na nadomestnih volitvah izvoljen kandidat, ki je dobil največ glasov.
Na podlagi navedenega je Občinska volilna komisija ugotovila, da sta na nadomestnih volitvah v Občinski svet Občine Šentrupert izvoljena kandidata:
1. Antonija Lukek, roj. 12. 11. 1971, stan. Vesela Gora 22, 8232 Šentrupert,
2. Tomaž Kurent, roj. 29. 1. 1991, stan. Škrljevo 1, 8232 Šentrupert.
VI.
To poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Šentrupert: www.sentrupert.si, objavljeno pa bo tudi v naslednji številki glasila Občine Šentrupert.
Št. 041-0001/2015-31
Šentrupert, dne 1. julija 2015
Člani OVK:
Ernest Sitar l.r.
Tanja Us Pavlin l.r.
Mateja Prijatelj l.r.
Predsednik OVK:
Boštjan Sladič l.r.

AAA Zlata odličnost