Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015

Kazalo

2194. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6016.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. seji dne 1. 7. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1293/4 k.o. 849 – Stari trg (ID 6435700), parc. št. 1293/5 k.o. 849 – Stari trg (ID 6435699) in parc. št. 1293/6 k.o. 849 – Stari trg (ID 6435702).
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost