Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015

Kazalo

2193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec, stran 6015.

  
Na podlagi 2. in 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o izdajanju javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 26/14) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. seji dne 1. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovornega urednika imenuje in razrešuje občinski svet, na predlog uredniškega odbora, v skladu z zakonom in s tem odlokom. Za odgovornega urednika se praviloma imenuje oseba zaposlena v občinski upravi.«
Črta se zadnji stavek tretjega odstavka 12. člena, ki se glasi: »Prav tako je delo odgovornega urednika nezdružljivo z opravljanjem nekaterih funkcij, navedenih v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.«
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za odgovornega urednika se lahko na podlagi javnega razpisa imenuje tudi oseba, ki ni zaposlena v občinski upravi.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi.
Št. 020-0001/2014
Slovenj Gradec, dne 7. julija 2015
 
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost