Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015

Kazalo

1769. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 4672.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud–1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in 8., 15., 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 6. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
S tem sklepom pridobi zemljišče s parc. št. 654/56, delno stavbno, delno kmetijsko zemljišče v izmeri 939 m2 in parc. št. 654/11, kmetijsko zemljišče v izmeri 184 m2, k.o. Radmirje, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ljubno.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-07/2015
Ljubno, dne 4. junija 2015
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost