Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015

Kazalo

1762. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, stran 4658.

  
Na podlagi tretjega odstavka 100. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
1. člen
V Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS in 99/13 – ZUPJS-C) se tretji odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za nadomestno obliko bivanja in oskrbe po prvem odstavku tega člena, za katero je možno uveljavljati oprostitev po tej uredbi, se šteje zagotavljanje storitev pri izvajalcu izven mreže javne službe, ki je o izvajanju programa oziroma storitve z uporabnikom storitve in občino, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče, sklenil dogovor, s katerim se je občina zavezala za plačilo ali doplačilo, in:
– opravlja storitev institucionalnega varstva na podlagi dovoljenja za delo in ima oblikovano ceno v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in je k ceni pridobil soglasje ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, ali
– izvaja program stanovanjske skupine ali bivalne skupnosti in ima strokovno verifikacijo javnega socialnovarstvenega programa ter z lokalno skupnostjo dogovorjeno višino doplačila na podlagi prejete ponudbe izvajalca programa, ki vsebuje finančno konstrukcijo vseh stroškov programa z zagotovljenimi viri financiranja programa.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka ter ne glede na prvi odstavek 7. člena in prvi odstavek 8. člena te uredbe lahko občina in izvajalec za posameznega uporabnika ali več uporabnikov v stanovanjski skupini ali bivalni skupnosti skleneta neposredno pogodbo, s katero se dogovorita o višini plačila.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-4/2015
Ljubljana, dne 12. junija 2015
EVA 2015-2611-0003
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti