Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015

Kazalo

1760. Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, stran 4655.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in v zvezi z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
1. člen
Ta uredba določa razporejanje sredstev, zbranih s pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, po posameznih občinah.
2. člen
Razporejanje sredstev iz prejšnjega odstavka opravi Uprava Republike Slovenije za javna plačila na podlagi razdelilnika, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehata uporabljati tretji odstavek 4. člena in priloga 2 Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US).
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-29/2015
Ljubljana, dne 12. junija 2015
EVA 2015-2330-0037
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
PRILOGA
Razdelilnik sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest
občina
%
AJDOVŠČINA
1,737
APAČE
0,116
BELTINCI
0,062
BISTRICA OB SOTLI
0,040
BLED
0,318
BLOKE
0,345
BOHINJ
1,179
BOROVNICA
0,324
BOVEC
0,554
BRASLOVČE
0,293
BRDA
0,042
BREZOVICA
0,593
BREŽICE
0,445
CANKOVA
0,032
CELJE
0,148
CERKLJE NA GORENJSKEM
0,244
CERKNICA
1,443
CERKNO
0,418
CIRKULANE
0,019
ČRENŠOVCI
0,106
ČRNA NA KOROŠKEM
3,251
ČRNOMELJ
1,787
DESTRNIK
0,034
DIVAČA
0,802
DOBJE
0,045
DOBREPOLJE
0,698
DOBRNA
0,146
DOBROVA - POLHOV GRADEC
0,158
DOBROVNIK
0,033
DOL PRI LJUBLJANI
0,038
DOLENJSKE TOPLICE
1,182
DOMŽALE
0,150
DRAVOGRAD
0,926
DUPLEK
0,043
GORENJA VAS - POLJANE
0,595
GORJE
0,622
GORNJA RADGONA
0,323
GORNJI GRAD
1,285
GORNJI PETROVCI
0,305
GRAD
0,081
GROSUPLJE
0,610
HOČE - SLIVNICA
0,108
HODOŠ
0,096
HORJUL
0,086
HRASTNIK
0,082
HRPELJE - KOZINA
0,565
IDRIJA 
2,434
IG
0,753
ILIRSKA BISTRICA
2,988
IVANČNA GORICA
1,017
JESENICE
0,165
JEZERSKO
0,618
JURŠINCI
0,021
KAMNIK
1,224
KANAL
0,637
KIDRIČEVO
0,049
KOBARID
0,633
KOBILJE
0,055
KOČEVJE
5,325
KOMEN
0,201
KOMENDA
0,094
KOPER
0,174
KOSTANJEVICA
0,307
KOSTEL
0,213
KOZJE
0,463
KRANJ
0,619
KRANJSKA GORA
0,662
KRIŽEVCI
0,115
KRŠKO
0,727
KUNGOTA
0,074
KUZMA
0,057
LAŠKO
1,486
LENART
0,036
LENDAVA
0,239
LITIJA
0,805
LJUBLJANA
0,329
LJUBNO OB SAVINJI
1,048
LJUTOMER
0,192
LOGATEC
1,598
LOŠKA DOLINA
1,377
LOŠKI POTOK
1,497
LOVRENC NA POHORJU
0,999
LUČE
0,886
LUKOVICA
0,182
MAJŠPERK
0,179
MAKOLE
0,122
MARIBOR
0,545
MEDVODE
0,066
MENGEŠ
0,062
METLIKA
0,304
MEŽICA
0,296
MIREN - KOSTANJEVICA
0,127
MIRNA
0,114
MIRNA PEČ
0,155
MISLINJA
1,541
MOKRONOG TREBELNO
0,558
MORAVČE
0,132
MORAVSKE TOPLICE
0,372
MOZIRJE
0,402
MURSKA SOBOTA
0,050
MUTA
0,185
NAKLO
0,175
NAZARJE
0,728
NOVA GORICA
1,448
NOVO MESTO
0,975
OPLOTNICA
0,038
ORMOŽ
0,077
OSILNICA
0,075
PESNICA
0,027
PIVKA
1,893
PODČETRTEK
0,310
PODLEHNIK
0,141
PODVELKA
1,115
POLJČANE
0,156
POLZELA
0,176
POSTOJNA
1,738
PREBOLD
0,287
PREDDVOR
0,303
PREVALJE
0,468
PTUJ
0,026
PUCONCI
0,326
RAČE - FRAM
0,057
RADEČE
0,272
RADENCI
0,156
RADLJE OB DRAVI
0,911
RADOVLJICA
0,365
RAVNE NA KOROŠKEM
0,512
RAZKRIŽJE
0,022
REČICA OB SAVINJI
0,183
RENČE - VOGRSKO
0,089
RIBNICA
1,430
RIBNICA NA POHORJU
1,200
ROGAŠEVCI
0,066
ROGAŠKA SLATINA
0,233
ROGATEC
0,574
RUŠE
0,942
SELNICA OB DRAVI
0,702
SEMIČ
1,166
SEVNICA
0,996
SEŽANA
0,558
SLOVENJ GRADEC
2,622
SLOVENSKA BISTRICA
0,682
SLOVENSKE KONJICE
0,347
SODRAŽICA
0,418
SOLČAVA
0,864
SREDIŠČE OB DRAVI
0,092
STRAŽA PRI NOVEM MESTU
0,133
SVETA ANA
0,015
SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH
0,005
SVETI JURIJ
0,303
SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH
0,014
SVETI TOMAŽ
0,022
ŠALOVCI
0,231
ŠEMPETER - VRTOJBA
0,041
ŠENČUR
0,292
ŠENTILJ
0,097
ŠENTJERNEJ
0,403
ŠENTJUR PRI CELJU
0,601
ŠENTRUPERT
0,184
ŠKOCJAN
0,079
ŠKOFJA LOKA
0,499
ŠKOFLJICA
0,132
ŠMARJE PRI JELŠAH
0,250
ŠMARJEŠKE TOPLICE
0,038
ŠMARTNO OB PAKI
0,048
ŠMARTNO PRI LITIJII
0,145
ŠOŠTANJ
0,630
ŠTORE
0,113
TABOR
0,188
TIŠINA
0,125
TOLMIN
1,101
TRBOVLJE
0,099
TREBNJE
0,434
TRNOVSKA VAS
0,011
TRZIN
0,043
TRŽIČ
1,432
TURNIŠČE
0,028
VELENJE
0,273
VELIKA POLANA
0,071
VELIKE LAŠČE
0,732
VERŽEJ
0,069
VIDEM PRI PTUJU
0,062
VIPAVA
0,601
VITANJE
0,598
VODICE
0,131
VOJNIK
0,087
VRANSKO
0,402
VRHNIKA
0,673
VUZENICA
0,605
ZAGORJE OB SAVI
0,379
ZAVRČ
0,014
ZREČE
0,654
ŽALEC
0,370
ŽELEZNIKI
1,099
ŽETALE 
0,183
ŽIRI
0,112
ŽIROVNICA
0,097
ŽUŽEMBERK
1,093
skupaj
100,000
 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina