Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2015 z dne 4. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2015 z dne 4. 6. 2015

Kazalo

1601. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 4251.

  
Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14 in 6/15) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 20/12, 97/12, 47/13, 51/13, 55/13, 21/14, 65/14, 76/14 in 91/14) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56–57« za vrstico:
»
Direktorat
za regionalni razvoj
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
«
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Direktorat
za lesarstvo
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
56
«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2015.
Št. 0100-404/2015/7
Ljubljana, dne 29. maja 2015
EVA 2015-3130-0041
Boris Koprivnikar l.r.
Minister za javno upravo

AAA Zlata odličnost