Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2015 z dne 11. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2015 z dne 11. 5. 2015

Kazalo

1382. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 3734.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB s spremembami) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 7. seji dne 23. aprila 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na nepremičninah s parc. št. 1358/1 in 1075 obe k. o. 2316 – Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2.
Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter - Vrtojba.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-9/2015-12
Šempeter pri Gorici, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost