Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015

Kazalo

1312. Sklep o ceni storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Šentjur, stran 3564.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), prvega odstavka 22.e člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 46/08 in 52/14) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 6. redni seji dne 21. aprila 2015 sprejel
S K L E P
o ceni storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Šentjur
I.
Ceno storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda sestavljajo:
– cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,3370 EUR/m3 in cena omrežnine v višini 3,7139 EUR za premer vodomera DN ≤ 20/mesec,
– cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 1,1015 EUR/m3 in cena omrežnine v višini 4,0391 EUR za premer vodomera DN ≤ 20/mesec ter
– cena odvajanja iz greznic in MKČN v višini 0,2776 EUR/m3 in cena omrežnine v višini 0,5068 EUR za premer vodomera DN ≤ 20/mesec
v skladu z Elaboratom o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Šentjur, ki ga je izdelalo JKP Šentjur, d.o.o., v marcu 2015. Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z zakonodajo.
Za ostale premere vodomerov se cena omrežnine preračuna po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2015 dalje.
Št. 354-0050/2015(260)
Šentjur, dne 21. aprila 2015
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost