Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2015 z dne 22. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2015 z dne 22. 4. 2015

Kazalo

1156. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014, stran 3112.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 14. 4. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015-9
Gornji Petrovci, dne 15. aprila 2015
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti