Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2015 z dne 22. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2015 z dne 22. 4. 2015

Kazalo

1154. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 3111.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji dne 1. aprila 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/10) se spremeni 44. člen pravilnika tako, da se v celoti glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov Gradec po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 30 ali 60 koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje do 5. junija v tekočem letu za eno ali drugo obdobje odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 70% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca,
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 15 delovnih dni, na podlagi dokazila o odpustu otroka iz bolnišnične oskrbe ali zdravniškega potrdila o otrokovi bolezni ali poškodbi. Vlogo z dokazilom morajo starši oddati najkasneje v roku 8 dni po zaključenem zdravljenju na Občino Dobrova - Polhov Gradec. Rezervacija se jim prizna za vse dni odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 70% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Rezervacija za čas počitniške odsotnosti velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa rezervacija za čas počitniške odsotnosti velja samo za najstarejšega otroka.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2015 dalje.
Št. 007-0005/2015-1
Dobrova, dne 1. aprila 2015
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost