Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

502. Sklep 2 o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2015, stran 1328.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12, 42/13 – ZDV-1G, 50/14 in 90/14), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09 in 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 6. seji dne 25. 2. 2015 sprejel
S K L E P 2:
o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2015
1. S tem sklepom se določi Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2015.
2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Radeče za leto 2015 iz naslova nakupa nepremičnega premoženja se predvideva nakup naslednjih nepremičnin (glej specifikacijo v prilogi) v vrednosti 46.050,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se pred nakupom določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program pridobivanja nepremičnega premoženja in pogodbe o nakupu nepremičnin podpiše župan Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2015/2
Radeče, dne 25. februarja 2015
Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost