Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

501. Sklep 1 o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2015, stran 1326.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12, 42/13 – ZDV-1G, 50/14 in 90/14), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ((Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09 in 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 6. seji dne 25. 2. 2015 sprejel
S K L E P 1:
o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2015
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2015.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče za leto 2015 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se prodajo poslovni prostori v orientacijski vrednosti 18.000,00 €, stanovanja oziroma stanovanjske hiše v orientacijski vrednosti 107.856,00 €, garaže v orientacijski vrednosti 9.468 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti 48.878,15 € ter stavbna zemljišča v orientacijski vrednosti 533.280,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se pred prodajo določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše župan Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2015
Radeče, dne 25. februarja 2015
Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost