Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

499. Sklep o dopolnitvi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 1323.

Na podlagi 11. točke 129. člena v povezavi s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 13. točko prvega odstavka 195. člena in drugega odstavka 98. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 96/13) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09, 85/10, 62/11, 105/11, 17/12, 71/12, 38/13, 74/13 in 80/13) se za 14.b členom doda nov 14.c člen, ki se glasi:
"14.c člen
(Donosne in nedonosne izpostavljenosti ter restrukturirane izpostavljenosti)
(1) Banka mora Banki Slovenije predložiti informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih ter restrukturiranih izpostavljenostih na posamični podlagi v skladu z zahtevami iz obrazcev 18 in 19 iz Priloge III ter določbami za izpolnjevanje teh obrazcev iz 145. do 183. odstavka Dela 2 Priloge V Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. 191/2014 in 48/2015).
(2) Banka poročili na predpisanih obrazcih iz prvega odstavka tega člena izdela po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja v skladu s Tehničnim navodilom za poročanje ITS Banki Slovenije, ki je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1624.
(3) Rok za predložitev poročil iz prvega in drugega odstavka tega člena je datum predložitve za četrtletna poročila iz točke b) prvega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 iz prvega odstavka tega člena.".
2. člen
Banka prvi poročili po tem sklepu izdela po stanju na dan 30. junij 2015.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. februarja 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost