Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

490. Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014, stran 1109.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa indekse vrednosti nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin, za katere se je indeks vrednosti za nepremičnine spremenil za več kot 10 odstotkov od zadnje spremembe modela vrednotenja nepremičnin oziroma zadnje objave indeksa vrednosti nepremičnin.
2. člen
(indeksi vrednosti nepremičnin)
(1) Indeksi vrednosti nepremičnin so za nepremičnine iz prejšnjega člena določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, po vrstah nepremičnin, kot so določene z modeli vrednotenja nepremičnin za vrednostne cone.
(2) Indeksi vrednosti nepremičnin iz prejšnjega odstavka so določeni glede na ponudbo in povpraševanje na trgu nepremičnin na dan 31. marec 2014.
3. člen
(pripis novih vrednosti nepremičnin v register nepremičnin)
Pripis nove vrednosti za posamezno nepremičnino v skladu s to uredbo v register nepremičnin se opravi najpozneje v 15 dneh od uveljavitve te uredbe.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-5/2015
Ljubljana, dne 26. februarja 2015
EVA 2014-2430-0001
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost