Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015

Kazalo

84. Aneks h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014, stran 181.

Na podlagi veljavnih predpisov sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska Zbornica Slovenije – Združenje za promet
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za promet in zveze
in
kot predstavniki delavcev:
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez
naslednji
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 7/14)
1. člen
Stranki Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014 sta soglasni, da se veljavnost navedene kolektivne pogodbe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 7/14 podaljša. Kolektivna pogodba tako velja in se uporablja do 31. 12. 2015.
2. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2015.
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
Za delodajalce:
 
Gospodarska zbornica
Slovenije
Združenje za promet
Predsednik Sekcije za javni
prevoz potnikov v linijskem
in prostem cestnem prometu
Jože Baškovič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze
Predsednik
Martin Mlakar l.r.
 
Za delavce:
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev prometa
in zvez
Generalna sekretarka
 
Cvetka Gliha l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 7. 1. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-7/2005/65 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014 vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 19/7.

AAA Zlata odličnost