Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

D 405/2014 Os-4093/14 , Stran 2809
D 405/2014 Os-4093/14
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jožefi Wondschina, roj. Šušteršič, v zemljiški knjigi je vpisana z naslovom Via Dignano 36, 52000 Pula, Hrvaška, sedaj neznanega naslova, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom naslovnega sodišča, opr. št. N 42/2014 in se je kot datum smrti določil 1. 1. 1954. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani dne 26. 11. 2014

AAA Zlata odličnost