Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

VL 134621/2014 Os-4171/14 , Stran 2808
VL 134621/2014 Os-4171/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici Elizabeti Praprotnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, Etelki Praprotnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, Nadji Florjančič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki jo zastopa začasna zastopnica odvetnica Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi izterjave 1.339,17 EUR, sklenilo: dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič. Začasna zastopnica bo zastopala tretjo dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 18. 11. 2014

AAA Zlata odličnost