Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

VL 85753/2014 Os-4168/14 , Stran 2808
VL 85753/2014 Os-4168/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Ljudska univerza Koper Universita` Popolare Capodistria, Cankarjeva ulica 33, Koper – Capodistria, ki ga zastopa zakonita zastopnica Alenka Grželj, po odvetnici Radulovič Nini, Trdinova ulica 5, Ljubljana, proti dolžniku Arminu Begić, Smrekarjeva ulica 47, Izola – Isola, zaradi izterjave 650,00 EUR, sklenilo: dolžniku Arminu Begić, Smrekarjeva ulica 47, Izola – Isola, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Niko Varezič, Obala 114, Portorož. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 11. 2014

AAA Zlata odličnost