Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

VL 147271/2013 Os-4159/14 , Stran 2808
VL 147271/2013 Os-4159/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospodar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Karlo Česen, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana, proti dolžniku Matevžu Podpečan, Ljubljanska cesta 90, Domžale, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Katja Novak, odvetniška družba Pečanac in Rakun, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 231,95 EUR, sklenilo: dolžniku Matevžu Podpečan, Ljubljanska cesta 90, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Katja Novak, iz odvetniške družbe Pečanac in Rakun, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 19. 11. 2014

AAA Zlata odličnost