Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

VL 166880/2013 Os-3850/14 , Stran 2807
VL 166880/2013 Os-3850/14
Okrajno sodišče v Kranju je v izvršilni zadevi upnikov: Anka Rupnik, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Franc Snedec, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Silva Kusterle, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Petar Cvetkov, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Janez Oberstar, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Milan Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Aleksandra Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Milan Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Magda Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Boris Gros, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Jana Gros, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Branka Marković, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Duško Milić, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Enver Okič, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Marija Rehberger, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Matjaž Jakelj, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Andreja Jakelj, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Dijana Martinovič, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Andreja Valič, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Damjan Skumavc, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Janez Povšnar, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Mija Marija Povšič, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Cveto Povšič, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Marija Golob, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Bernarda Jovanovič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zaradi izterjave 215,94 EUR s pp, je sodišče dolžniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Renato Godnjov Špik iz Kranja, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju dne 29. 10. 2014

AAA Zlata odličnost