Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

VL 165289/2010 Os-3846/14 , Stran 2806
VL 165289/2010 Os-3846/14
V izvršilni zadevi upnika Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Davorinu Klemenčič, nima stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zaradi izterjave 1.892,32 EUR s pp, je sodišče dolžniku Davorinu Klemenčič, nima stalnega niti začasnega prebivaliča v Republiki Sloveniji, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Renato Godnjov Špik iz Tržiča, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju dne 29. 10. 2014

AAA Zlata odličnost