Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

P 127/2014 Os-4070/14 , Stran 2806
P 127/2014 Os-4070/14
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici – svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke: Ibrahim Šumar, Golek pri Vinici 2, Vinica, ki ga zastopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani dediči neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Žunič Katarini, rojeni Ostronič, 5252 Carnegie Street, Pittsburgh 1, PA, ZDA, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja pcto 600,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 27. oktobra 2014, postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Žunič Katarini, rojeni Ostronič, 5252 Carnegie Street, Pittsburgh 1, PA, ZDA. Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Žunič Katarini, rojeni Ostronič, 5252 Carnegie Street, Pittsburgh 1, PA, ZDA, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 27. 10. 2014

AAA Zlata odličnost