Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

N 78/2014 Os-4127/14 , Stran 2805
N 78/2014 Os-4127/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Tomšičeva ulica 7, na predlog priglasitelja Marijana Dovjaka, Jenkova ulica 73 a, Maribor, 21. 11. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: – prodajne pogodbe št. 1225/2008, z dne 26. 1. 2009, sklenjene na podagi določil Stanovanjskega zakona med prodajalcem Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, Grajski trg 1, Maribor, in kupcem Marijanom Dovjakom, stanujočim v Mariboru, Tomšičeva ulica 7, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 6, v mansardi v skupni izmeri 45,88 m², v stavbi z naslovom Maribor, Tomšičeva ulica 7, na parceli št. 169, k.o. Maribor-grad, in v kateri je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca na prodanem stanovanju. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Marijana Dovjaka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 21. 11. 2014

AAA Zlata odličnost