Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

N 218/2013 Os-4132/14 , Stran 2805
N 218/2013 Os-4132/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagatelja: Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika obnova, d.d., Ljubljana – v stečaju, Slovenska cesta 56, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Leon Benigar Tošič, njega pa odvetniška pisarna Žejn d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotne udeležence: 1. Vasja Predan, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 2. Erna Predan, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 3. Ljudmila Keršmanc, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 4. Tanja Keršmanc, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 5. Andreja Štolfa Gruntar, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, ki jo zastopa Živan Mirčič, odvetnik v Ljubljani, 6. Svetozar Polič, Štihova ulica 15, Ljubljana, 7. Živka Cilenšek, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 8. Alenka Kandare, Fani Grumove 20, Ljubljana, 9. Frančiška Grahek, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 10. Vida Vest, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 11. Jakob Medja, Ribčev Laz 14, Bohinjsko jezero, 12. Mihaela Žvipelj, Hrenova 19, Ljubljana, 13. Kostja Žižek, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 14. Romana Linke, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 15. Tomo Mlakar, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 16. Dušanka Berce Mlakar, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 17. Marjan Cerar, Teslova 24, Ljubljana, 18. Ana Ines Cerar, Teslova 24, Ljubljana, 19. Janez Dolenc, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, 20. Gregor Dolenc, Bethesda MD 20817, Geranium St., ZDA, 21. Silva Štolfa, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 22. Alojz Zupančič, Klunova 8, Ljubljana, 23. Cvetka Avrelio, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 24. Srečko Stojkovski, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 25. Darko Maver, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 26. Istok Hafner, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 27. Marija Zrimšek, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 28. Veljko Zrimšek, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 29. Matjaž Žigon, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 30. Tomaž Arne Brejc, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 31. Ksenija Žužek, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 32. Jelka Zupanič, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 33. Ivan Mlinarič, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 34. Martina Mlinarič Šopot, Selo pri Zagorju 13, Zagorje ob Savi, 35. Milena Macarol, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 36. Veronika Zlobec, Vošnjakova ulica 10, Ljubljana, 37. Aleš Sojar, Štefanova 5, Ljubljana, 38. Mojca Avsec, Ažbetova 1, Ljubljana, 39. Miha Lučovnik, Vojkova 2, Solkan, 40. Borut Pust, Valburga 22b, Smlednik, 41. Majda Kompare, Podjunska 12, Ljubljana, 42. Društvo novinarjev Slovenije, Vošnjakova 8, Ljubljana, ki ga zastopa Gregor Simončič, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18 a, Ljubljana in Saše Jarh, 99 Dovercourt Rd., Toronto, Ontario M6J3C2, Kanada, ki jo zastopa Katarina Magyar Erjavec, odvetnica v Ljubljani, dne 27. 11. 2014, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine dogovora z dne 24. 5. 1958, sklenjenega med društvom novinarjev LRS in Gradbenim podjetjem Tehnika, za poslovne prostore v pritličju in prvem nadstropju v večstanovanjski stavbi na naslovu Vošnjakova 8 in 10 v Ljubljani. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 27. 11. 2014

AAA Zlata odličnost