Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

SV 1179/14 Ob-4220/14 , Stran 2804
SV 1179/14 Ob-4220/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz Ljubljane, opr. št. SV 1179/14 z dne 3. 10. 2014 je bila v korist upnika SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237000 zaradi zavarovanja denarnih terjatev v višini 116.000,00 EUR s pripadki, zastavljena nepremičnina stanovanje z neto tlorisno površino 65,00 m2 v II. nadstropju, na naslovu Trubarjeva 23 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, skupnih prostorih in zemljišču parcela št. 2550/0, k.o. 1737 Tabor, kjer stavba stoji, stanovanju pa je v zemljiškem katastru dodeljen ID znak 1737-767-6. Zgoraj navedena nepremičnina je v lasti Dimitrija Djokića.

AAA Zlata odličnost