Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

Št. 900-2/2011 Ob-4227/14 , Stran 2795
Št. 900-2/2011 Ob-4227/14
Svet Centra za socialno delo Ravne na Koroškem razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 37. in 38. člena Statuta Centra za socialno delo Ravne na Koroškem ter sklepa 10. seje sveta z dne 11. 12. 2014, prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ravne na Koroškem. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu: – Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj, ali – Višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in ima dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – Strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha. Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter pisno predstaviti program dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Ravne na Koroškem. Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim se sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti