Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

D 199/2013 Os-3505/14 , Stran 2366
D 199/2013 Os-3505/14
Pred Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Andreju Broderju, sinu Jožeta, rojenem dne 30. 11. 1954, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Grajski trg 33, Vitanje, umrlem dne 21. 11. 2013. Dediča prvega dednega reda in sodišču znani dediči drugega dednega reda, so se odpovedali dediščini. Ker sodišču ni znano, ali je zapustnik zapustil še kaj dedičev II. dednega reda in III. dednega reda, s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču. Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah dne 1. 7. 2014