Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

D 248/2012 Os-3061/14 , Stran 2366
D 248/2012 Os-3061/14
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 5. 4. 2012 umrlem Jožefu Planinšku, rojenem 16. 2. 1956, državljanu Republike Slovenije, upokojencu, nazadnje stanujoč Cankarjeva ulica 3, Muta. Po podatkih s katerimi razpolaga sodišče, zapustnik nima sorodnikov I. dednega reda. Zapustnikova starša oče Jožef in mati Romana sta oba umrla pred zapustnikom in poleg zapustnika zapustila še zapustnikovega brata Rančnik Gorana, rojenega 28. 6. 1957, ki je umrl za zapustnikom 22. 5. 2012 in za katerega ni znano ali je zapustil potomce. Zapustnik ima po podatkih spisa polbrata in polsestro, katerih imena in naslovi sodišču niso znani. Sodišču tudi niso znani vsi dediči II. in III. dednega reda. Ker sodišču niso znani vsi dediči po zapustniku Jožefu Planinšku, sodišče poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od objave tega oklica in oklica na sodni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 4. 7. 2014