Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

0865 Ig 7457/2005 Os-2845/14 , Stran 2363
0865 Ig 7457/2005 Os-2845/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, proti dolžniku Nikši Franić, Slovenska cesta 51b, Ljubljana – dostava; Alenka Gaberšek, Arendsvlucht 34, AZ Oss, Nizozemska, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Mojca Dvoršek, Trg of 14, Ljubljana, prej Felice d.o.o., Središka 16, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.765,37 EUR, sklenilo: dolžnici Alenki Gaberšek se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca Dvoršek, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 6. 2014