Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

VL 205463/2009 Os-1507/12 , Stran 2361
VL 205463/2009 Os-1507/12
V izvršilni zadevi upnika Kommunio d.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljubljana, zoper dolžnika Tilna Golob, Ulica Staneta Severja 3, Maribor, zaradi izterjave 4.679,49 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL 205463/2009 z dne 12. 1. 2010 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje št. 17, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu, Ulica Staneta Severja 3, Maribor, v izmeri 57,90 m2, tri sobe, kuhinja, kopalnica in stranišče, ID stavbe 1320, k.o. Spodnje Radvanje, last dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 6. 2. 2012