Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

VL 16791/2014 Os-3673/14 , Stran 2361
VL 16791/2014 Os-3673/14
Izvršitelj v Grosupljem, Zoran Kuret Marolt, Kolodvorska cesta 2, je v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Kočevju, opr. št. VL 16791/2014 pristopljena k vodilni zadevi VL 45512/2008, upnika: Javno komunalno podjetje Ribnica, d.o.o., Goriča vas 11a, Ribnica, zoper dolžnika Draga Pogorelec, Trg 25. maja 1, Sodražica, zaradi izterjave 477,09 EUR s pripadki, 30. 9. 2014 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana z zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 8, v stavbi št. 188, k.o. 1619 – Sodražica, v izmeri 31,90 m2, na naslovu, Trg 25. maja 1, Sodražica.
Okrajno sodišče v Kočevju dne 10. 10. 2014