Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

, Stran 2323
Drugo preklicujejo
Brešanac Tea, Pokljukarjeva 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 27132088, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnv-334575 Demšar Jože, Rudno 50, Železniki, preklic digitalne tahografske kartice, št. 1070500003821000, izdajatelj Cetis, objavljenega v Ur. l. RS, št. 69/14, pod oznako GNQ 334455. gnx-334573 Demšar Jože, Rudno 50, Železniki, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003821001, izdajatelj Cetis d.d. gnw-334574 DVIG d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16A, Vrhnika, preklic digitalne tahografske kartice, št. 1070500010222001 (za Uroša Jereb), objavljenega v Ur. l. RS, št. 71/14, pod oznako GNY-334497. gnp-334585 Gaj Grgij s.p., Stara vas – Bizeljsko 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika – Anto Ban, veljavno od 26. 6. 2013 do 18. 12. 2014, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 012767/SŠD12-5-2324/2013, izdano leta 2013. gnc-334569 GRAMEL d.o.o., Božakovo 35, Metlika, izgubljeni licenci, št. GE005389/04782/002, za vozilo MAN R48 27.414, reg. št. NM-DH-015, in št. GE005389/04782/001, za vozilo MAN 27.327 DFK, registrska številka NM-99-84C. gnw-334578 GRAMEL d.o.o., Božakovo 35, Metlika, licenci za prodani vozili, št. GE005389/04782/003, za vozilo MAN 26.372 DFK, reg. št. NM-27-20T, in št. GE005389/04782/004, za vozilo iveco eurotraker MP260, reg. št. NM-F4-440. gnr-334579 GS LOGISTIKA d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, licenco, številka GE004976/04526/001, za tovorno vozilo, reg. št. KP MR 337. gno-334582 JURJEVEC d.o.o., Tučna 5, Kamnik, potrdilo za Roka Plahuta – organizator izrednih prevozov, izdajatelj INTER-ES, št. 3433, izdano leta 2007. gnq-334580 JURJEVEC d.o.o., Tučna 5, Kamnik, potrdilo za Štefana Plahuta – spremljevalec izrednih prevozov, izdajatelj INTER-ES, št. 3409, izdano leta 2007. gnp-334581 Majnik Gordana, Archinetova ulica 9, Ljubljana, potrdila o opravljenem preizkusu znanja za odgovorno osebo v cestnem prometu, št. 616446, izdalo Ministrstvo za promet, izdano dne 11. 9. 2002. gnf-334591 Okorn Miran, Luče 48B, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 63010252, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnb-334570 Ožvald Jože, Čepinci 11, Petrovci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027066000. gnf-334566 Poberžnik Grabner Simon, Gmajna 32, Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036584000, izdano leta 2013. gnx-334577 Podsedenšek Blaž, Mlinska pot 4, Mozirje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020390001, izdajatelj Cetis d.d. gng-334590 Prijatelj Tomaž, Na hrib 41, Škofljica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032341000, izdal Cetis d.d. gnh-334564 Ravnikar Tomaž, Linhartova ulica 2, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028738000, izdal Cetis d. d. gnu-334576 Šebjanič Renata, Bratonci 165A, Beltinci, potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, izdano na ime Renata Ficko, poročena Šebjanič, št. 256/2006, izdano dne 15. 6. 2006. gnl-334560 TRGOBOMIJAL, d.o.o., Ručetna vas 22, Črnomelj, preklic licence, skupnosti, št. GE006275/01276, leto izdaje 2014, objavljenega v Ur. l. RS, št. 72, pod oznako GNB-334545. gnj-334587 TRIM-ŠPED D.O.O., TRIMLINI 27L, Lendava – Lendva, izvod licence, za mednarodni cestni prevoz blaga za najem ali plačilo, št. GE006433/06723/004, izdala GZS, z veljavnostjo do 17. 7. 2018. gni-334588 Zupančič Blaž, Partizanska 2/A, Cerknica, certifikat NPK varnostnik/varnostnica, št. 58993, izdan v Ljubljani, dne 18. 12. 2012. gng-334565

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti