Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

II D 1190/91 Os-3644/14 , Stran 2319
II D 1190/91 Os-3644/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Karin Sbrizaj v zapuščinski zadevi po pokojnem Frančišku Ponikvarju, rojenem 13. 12. 1909, umrlem 4. 6. 1991, nazadnje stanujočem na naslovu, Jarška cesta 3, Ljubljana, dne 29. 7. 2014, sklenilo, da se Vanji Hribar, Joyce Hribar, Nancy Hribar, John-u Hribar, Frančiški Ponikvar, Ivanu Ponikvarju in Ivanki Novak v skladu s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasna zastopnica – odvetnica Darja Erceg iz Ljubljane. Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in bo zgoraj navedene osebe zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler oni ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člena ZPP).
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 9. 2014