Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Ob-3659/14 , Stran 2308
Ob-3659/14
Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/2000 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK) in 28., 29. in 30. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13) Svet javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja/direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje. 1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 2. Pogoji za imenovanje Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje oziroma imeti: – univerzitetno izobrazbo družboslovne, poslovne, upravne ali pravne smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, od tega najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih, – osnovno znanje tujega jezika, – bibliotekarski izpit. Če kandidat bibliotekarskega izpita nima, ga mora opraviti najkasneje v roku dveh let. 3. Zaželena dodatna znanja: opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku (ZUP). 4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi: – dokazilo o ustrezni izobrazbi, – dokazilo o opravljenim bibliotekarskem izpitu, – dokazilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni. Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 5. Rok in naslov za vlaganje prijav Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za prosto delovno mesto direktorja« v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. 6. Sklenitev delovnega razmerja: z imenovanim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s polnim delovnim časom. 7. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri Mateji Vrhovšek na elektronskem naslovu, mateja.vrhovsek@kpgt.si ali po tel. 07/3482-112, vsak delovnik od 7. do 15. ure. 8. Objava javnega razpisa: javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani KPG Trebnje, spletnih straneh občin ustanoviteljic in na Zavodu RS za zaposlovanje.
Svet javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti