Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Št. 5320-3/2014/3 Ob-3651/14 , Stran 2289
Št. 5320-3/2014/3 Ob-3651/14
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje A v letu 2015: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad). 2) Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2015: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa) je vzdrževanje struktur in dejavnosti organizacij Slovencev v sosednjih državah. 3) Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa organizacij Slovencev v sosednjih državah. 4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki delujejo na področju avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu. 5) Pomen izrazov Redna dejavnost/program so redne naloge in aktivnosti, ki jih prosilec opravlja vsako leto in so njegova trajna dejavnost. Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodne skupnosti, ki povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in ki delujejo vsaj deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve. 6) Pogoji za dodelitev finančne podpore Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da si s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete; – da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo; – da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije. 7) Merila za dodelitev finančne podpore Merila za dodelitev finančne podpore, so: – izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti; – obseg in kakovost delovanja; – velikost in razvejanost strukture; – načrti delovanja; – dejanski stroški in potrebe; – nujnost zadev; – simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja; – višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov. Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Posamezne vloge so lahko pred dokončno odločitvijo strokovne komisije glede sofinanciranja usklajene tudi z drugimi državnimi institucijami. 8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v zamejstvu v letu 2015 znaša 5.700.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2015 ustrezno spremeni. Sredstva, dodeljena za leto 2015, morajo biti porabljena v letu 2015. 9) Dokumentacija javnega razpisa Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si. Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije, v ?asu uradnih ur. času uradnih ur. 10) Način prijave Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta. Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem in na Dunaju svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), Tarviser Str. 16, A-9020 Celovec/Klagenfurt, Avstrija. Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija. Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, Hrvaška. Prosilci iz Republike Italije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Sveta slovenskih organizacij (SSO), Ulica Donizetti 3, 34133 Trst /Trieste, Italija. Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgotthárd, Madžarska. Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podani: – vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenci v zamejstvu 2015«, – polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj, – naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 11) Trajanje javnega razpisa Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 17. 11. 2014 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih sprejemnih mestih. Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. 12) Odpiranje vlog Posebne komisije za odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog najkasneje 19. 11. 2014. Odpiranje vlog ni javno. 13) Posredovanje usklajenega mnenja krovnih organizacij Komisije za odpiranje vlog iz zamejstva pripravijo vsebinski povzetek vlog in pridobijo usklajeno mnenje krovnih organizacij o vlogah prosilcev ter vse skupaj posredujejo strokovni razpisni komisiji urada. Rok za posredovanje usklajenih mnenj komisij iz zamejstva je najkasneje 5. 12. 2014. 14) Ocenjevanje vlog Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa. Prijave rednega delovanja/programa, ki ne bodo izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene. Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po prejetju usklajenih mnenj krovnih organizacij. 15) Obveščanje o izboru Odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 15. 1. 2015. 16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, vsak dan med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00, faks: 01/230-80-17 ter po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti