Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

II D 858/2012 Os-2333/14 , Stran 1328
II D 858/2012 Os-2333/14
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Salvislavu Jenčiču, rojen 10. 12. 1891, umrl 9. 9. 1968, nazadnje stanujoč Cesta na Bokalce 61, Ljubljana, državljan Republike Slovenije. Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti poročen z Alice Jenčič, ki je umrla za njim, dne 17. 10. 1972. Potomcev in posvojencev ni zapustil. Njegovi starši so umrli pred njim. K dedovanju bo tako sodišče poklicalo dediče drugega dednega reda, t.j. zapustnikove brate in sestre, oziroma njihove potomce (14. in 15. člen Zakona o dedovanju). Sodišče je ugotovilo, da ne razpolaga s podatki o vseh dedičih drugega dednega reda, zlasti tudi ne s podatkom o potomcih zapustnikovega brata Franca Jenčiča, ki je umrl pred njim. Glede na navedeno, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju morebitne potomce zapustnikovega brata Franca Jenčiča ter njihove morebitne dediče in vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Salvislavu Jenčiču, poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 3. 2014

AAA Zlata odličnost