Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

VL 16435/2014 Os-2402/14 , Stran 1328
VL 16435/2014 Os-2402/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Vojku Kartuš, Kambičev trg 5, Kostanjevica na Krki, ki ga zastopa zak. zast. odv. Dušan Dornik ml., Cesta krških žrtev 40, Krško, zaradi izterjave 8.833,35 EUR, sklenilo: dolžniku Vojku Kartuš, Kambičev trg 5, Kostanjevica na Krki, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi zak. zast. odv. Dušan Dornik ml., Cesta krških žrtev 40, Krško. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 4. 2014

AAA Zlata odličnost