Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

VL 181200/2013 Os-2374/14 , Stran 1328
VL 181200/2013 Os-2374/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Lipovec Branko – odvetnik, Bleiweisova cesta 030, Kranj, proti dolžniku: Petru Kos, Ribnica na Pohorju 103, Ribnica na Pohorju, ki ga zastopa odv. Miran Ocepek, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec, zaradi izterjave 666,32 EUR, sklenilo: dolžniku Petru Kos, Ribnica na Pohorju 103, Ribnica na Pohorju, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Miran Ocepek, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 21. 2. 2014

AAA Zlata odličnost