Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

I 13/2014 Os-2147/14 , Stran 1327
I 13/2014 Os-2147/14
Okrajno sodišče v Kamniku je po okrajni sodnici Heleni Mejač v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Aleša Pugelj, Koroška cesta 5, Kamnik, zaradi izterjave 2.830,74 EUR s pp sklenilo: dolžniku Alešu Puglju, Koroška cesta 5, Kamnik (sedaj neznanega bivališča) se postavi začasni zastopnik, odvetnica Polona Rizman, Glavni trg 12, Kamnik. Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 2. 4. 2014

AAA Zlata odličnost