Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

N 352/2010-129 Os-1851/14 , Stran 1327
N 352/2010-129 Os-1851/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice Zdenke Bajt, Ulica borcev NOB 5, Portorož, ki jo zastopa odvetniška pisarna Miro Senica iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca: SCT d.d. – v stečaju, Slovenska cesta 56, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Janja Žejn, odvetnica v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Saša Tršan, Nazorjeva ulica 15, Izola, 2. Majda Zupanič, Vojkova 48, Ljubljana, 3. Milica Prijatelj, Vojkova 48, Ljubljana, 4. Vekoslav Hrobat, Slejkoti 10, Ajdovščina, 5. Marija Derča Dolenc, Vojkova 48, Ljubljana, 6. Drago Dolenc, Vojkova 48, Ljubljana, 7. Igor Koršič, Ulica Metoda Mikuža 18, Ljubljana, 8. Olga Božič, Vojkova 48, Ljubljana, 9. Martin Farkaš, Vojkova 48, Ljubljana, 10. Doroteja Logar, Seča 83a, Portorož, 11. Emil Tine Logar, Vojkova 48, Ljubljana, 12. Cvetka Lilič, Vojkova 48, Ljubljana, 13. Hilda Dornik, Vojkova 48, Ljubljana, 14. Dimitrij Gavritović, Vojkova 48, Ljubljana, 15. Urška Vračun, Ulica bratov Bezlajev 67, Ljubljana, 16. Andrej Čeč, Crveni vrh, Laura Istok 114, Savudrija, Hrvaška, 17. Marjan Šiftar, Vojkova 48, Ljubljana, 18. Marija Lukin, Vojkova 48, Ljubljana, 19. SZ Ruski car d.o.o., Glinškova ploščad 22, Ljubljana, 20. Katja Pečaver, Vojkova 48, Ljubljana, 21. Miklavž Pečaver, Vojkova 48, Ljubljana, 22. Ivanka Volk, Vojkova 48, Ljubljana, 23. Irena Demšar, Črna vas 314, Ljubljana, 24. Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, 25. Lucija Adler, Vojkova 48, Ljubljana, in 26. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, dne 6. 3. 2014 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 3/2-6/88 z dne 1. 7. 1988 sklenjena med prodajalcem: “SCT“ n.sol.o. Ljubljana, TOZD Inženiring, n.sol.o. Ljubljana, Cesta VII. korpusa 1, ki jo zastopa direktor TOZD Borut Zajec, dipl. ing., ter kupcem: Marjan Pavčnik, Poljanski nasip 28, Ljubljana, in sicer glede enosobnega stanovanja št. 30 v VI. nadstropju stanovanjskega objekta B3, v soseski BS 3/2 Rapova jama, v skupni izmeri 36,07 m2, s pripadajočo enako oštevilčeno shrambo v kleti stanovanjskega objekta. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 3. 2014

AAA Zlata odličnost