Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

Ob-2474/14 , Stran 1301
Ob-2474/14
Na podlagi 12. člena Statuta Kemijskega inštituta, Kemijski inštitut objavlja
javni razpis
za imenovanje vodje Laboratorija za kemometrijo m/ž (L03)
Od kandidatov pričakujemo najvišjo stopnjo izobrazbe; doktorat znanosti s področja naravoslovja ter večletne delovne izkušnje in strokovna znanja na najvišji ravni določenega področja, ki ustreza za delo v laboratoriju. Pričakujemo odlično znanje angleškega jezika. Zaželena so tudi managerska znanja, organizacijske sposobnosti, izkušnje s področja vodenja zaposlenih in pridobivanja novih projektov. Kandidatom ponujamo delo v stimulativnem delovnem okolju, z najboljšo raziskovalno opremo in možnost strokovnega in osebnega razvoja. Vodjo laboratorija iz liste kandidatov, ki jo oblikuje Znanstveni svet Kemijskega inštituta, imenuje direktor. Vodja je imenovan za 5 let in je po končanem mandatu lahko znova imenovan. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – doktorat znanosti, – mednarodno primerljivi raziskovalni ali tehnološko-razvojni rezultati v zadnjih petih letih, – vodstvene in organizacijske sposobnosti. Prijava mora vsebovati: – življenjepis in bibliografske podatke, – program delovanja oziroma usmeritve za delo laboratorija. Informacije so kandidatom na voljo v Kadrovski službi Kemijskega inštituta po telefonu +386 1 47 60 217. Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite v 10-ih dneh po objavi: Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis vodja L03-2014«. Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje razpisa, bodo imeli možnost predstavitve s strokovnim predavanjem pred Znanstvenim svetom Kemijskega inštituta. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30-ih dneh od dneva objave razpisa.
Kemijski inštitut Ljubljana

AAA Zlata odličnost