Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3760. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, stran 10407.

Občinski svet Občine Vrhnika je na podlagi 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) na 2. izredni seji dne 4. 12. 2014 sprejel
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
1. člen
V Prilogi 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in za posamezne enote urejanja prostora Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 27/14, 50/14 – teh. popr., 71/14 – teh. popr.) se popravi naslednje:
V Prilogi 2 za enoto urejanja prostora (EUP) VR_2039 se stavek:
»V času pred pridobitvijo gradbenega dovoljena se v enotah BB_2074, BB_2075 in BB_2076 uredi nadomestne habitate v sorazmerni površini glede na poseg.«
spremeni tako, da se glasi:
»V času pred pridobitvijo gradbenega dovoljena se v enotah BB_2074, BB_2075, BB_2076, BB_3435 in BB_3436 uredi nadomestne habitate v sorazmerni površini glede na poseg.«.
2. člen
V Prilogi 3: Usmeritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) se popravi naslednje:
1.
Pri usmeritvah za OPPN IC Sinja Gorica (VR_1452, VR_2102), OPPN IG Pod Hruševco (VR_2045), OPPN Podhruševca (VR_1321, VR_1320, VR_1965) in OPPN Vrtnarija (VR_1317) se stavek:
»V času pred pridobitvijo gradbenega dovoljena se v enotah BB_2074, BB_2075 in BB_2076 uredi nadomestne habitate v sorazmerni površini glede na poseg.«
spremeni tako, da se glasi:
»V času pred pridobitvijo gradbenega dovoljena se v enotah BB_2074, BB_2075, BB_2076, BB_3435 in BB_3436 uredi nadomestne habitate v sorazmerni površini glede na poseg.«.
2.
Pri usmeritvah za OPPN Nadomestni habitati se imenovanje OPPN »OPPN Nadomestni habitati« spremeni tako, da se glasi: »OPPN Nadomestni habitati ali Projekt za vzpostavitev NH znotraj posameznih EUP za potrebe posameznih OPPN-jev oziroma njihovih delov«.
3.
Pri usmeritvah za OPPN Nadomestni habitati se stavek:
»V fazi priprave OPPN, v skupni površini 79 ha, se pripravi projekt vzpostavitve, izvedbe in upravljanja NH, v okviru katerega se natančno opredeli ukrepe in sledi naslednjim usmeritvam za vzpostavitev NH.«,
spremeni tako, da se glasi:
»V okviru priprave OPPN, v skupni površini 79 ha, ali priprave Projekta za vzpostavitev NH znotraj EUP za potrebe posameznih OPPN za posege v sledeče EUP: VR_1452, VR_2102, VR_2045, VR_1321, VR_1320, VR_1965 in VR_1317 oziroma njihovih delov, se pripravi dokumentacija vzpostavitve, izvedbe in upravljanja NH, v kateri se natančno opredeli ukrepe, ki so usklajeni z usmeritvami pristojnih nosilcev urejanja prostora za vzpostavitev NH. Na podlagi Projekta za vzpostavitev NH se izda dovoljenje za poseg v naravo.«.
Št. 3500-7/2014(5-08)
Vrhnika, dne 5. decembra 2014
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

AAA Zlata odličnost