Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3738. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev ter nadomestilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šentjur, stran 10383.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet na 3. redni seji 2. decembra 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev ter nadomestilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šentjur
1. člen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 4. člena Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev ter nadomestilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 41/07, 98/07 in 30/08) tako, da se glasi:
»(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Višine sejnin so naslednje (v bruto zneskih):
– za udeležbo na seji
občinskega sveta 170,00 EUR
– za udeležbo na seji
delovnega telesa občinskega
sveta 65,00 EUR
– za predsedovanje seji
delovnega telesa občinskega
sveta 95,00 EUR.«
2. člen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 5. člena pravilnika tako, da se glasi:
»(2) Sejnina za posamezno sejo znaša v bruto znesku 65,00 EUR.«
3. člen
Spremeni se besedilo 6. člena pravilnika tako, da se glasi:
»(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo v naslednjih bruto zneskih:
– za udeležbo na seji 120,00 EUR
– za predsedovanje na seji
nadzornega odbora 135,00 EUR
– za udeležbo člana NO na
seji občinskega sveta 55,00 EUR.
(2) Članom nadzornega odbora pripada tudi nadomestilo za izvedbo posebnih nalog nadzora skladno s sklepom odbora, in sicer 165,00 EUR bruto za vsako posamezno nalogo.«
4. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 7.a člena pravilnika tako, da se glasi:
»(1) Svet krajevne skupnosti se lahko odloči, da se članom sveta za vsako udeležbo na sklepčni seji izplača sejnina v višini največ 30,00 EUR bruto, predsedujočemu pa največ v višini 45,00 EUR bruto.«
5. člen
Spremeni se besedilo prvega in drugega odstavka 7.b člena pravilnika tako, da se glasi:
»(1) Svet posameznega javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Šentjur, se lahko odloči, da se članom sveta za vsako udeležbo na sklepčni seji izplača sejnina v višini največ 30,00 EUR bruto.
(2) Predsedujoči je lahko upravičen do sejnine v višini največ 45,00 EUR bruto.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2007(232)
Šentjur, dne 2. decembra 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti