Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3728. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Osilnica, stran 10374.

Na podlagi 29. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 15. in 38. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 2. redni seji dne 12. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju Nadzornega odbora Občine Osilnica
1.
Občinski svet Občine Osilnica imenuje Nadzorni odbor Občine Osilnica v naslednji sestavi:
– Marjan Ožbolt, Grintovec pri Osilnici 3, 1337 Osilnica
– Nedeljko Poje, Padovo pri Osilnici 5, 1337 Osilnica
– Tatjana Bauer, Ložec 1a, 1337 Osilnica.
2.
Predsednika Nadzornega odbora izvoli nadzorni odbor izmed članov Nadzornega odbora.
3.
Mandatna doba imenovanih članov Nadzornega odbora traja dokler traja mandat sedanjega Občinskega sveta Občine Osilnica.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2014/6
Osilnica, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost