Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3723. Odlok o spremembi Odloka o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014, stran 10371.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), ter 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 2. redni seji dne 11. decembra 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se na koncu 9. člena doda tekst:
»Drugi odstavek 9. člena ne velja še za naslednje proračunske postavke:
– 01011001 – Sejnine sej mestnega sveta in odborov
– 04031000 – Uradne objave občinskih predpisov
– 17071000 – Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. členu zakona
– 20042000 – Institucionalno varstvo odraslih – bivanje invalidov v zavodih
– 20043000 – Institucionalno varstvo starejših oseb
– 20043003 – Izvajanje programa pomoč družini na domu
– 20044001 – Subvencioniranje najemnin socialno ogroženim
– 22011000 – Plačilo obresti za kredite
Za potrebne prerazporeditve (povečanja) na navedenih proračunskih postavkah župan poišče možna zmanjšanja na postavkah, ki jo dovoljuje predvidena realizacija do konca proračunskega leta.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predmetni odlok se objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0009/2014-1
Murska Sobota, dne 11. decembra 2014
Župan
Mestne občine Murska Sobota
mag. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti