Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3719. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2015, stran 10367.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A) in 100. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2015
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2015 se financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Kozje za leto 2014.
2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2015 do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2015 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2015.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2014.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.
Št. 410-0108/2014-1
Kozje, dne 15. decembra 2014
Županja
Občine Kozje
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost