Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3713. Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice, stran 10364.

Občinski svet Občine Jesenice je na podlagi 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB in spr.) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 s spr.) na 1. redni seji dne 29. 10. 2014 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Občinski svet Občine Jesenice je na 1. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice sprejel 5. sklep, s katerim je ugotovil, da zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta po določbi 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi in na podlagi podane izjave Tomaža Toma Mencingerja o sprejemu funkcije župana, Tomažu Tomu Mencingerju preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Jesenice.
2. člen
Občinski svet Občine Jesenice potrjuje mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek mandatne dobe Mariji Mulej, rojeni 24. 2. 1953, stanujoči na Jesenicah, Cesta maršala Tita 18.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Jesenice in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-8/2014
Jesenice, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost