Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3709. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2015, stran 10362.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 95. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je župan Občine Bistrica ob Sotli dne 10. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2015
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bistrica ob Sotli v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014 (Uradni list RS, št. 21/14).
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014.
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2015 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2015.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2014.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.
Št. 410-0029/2014-1
Bistrica ob Sotli, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost