Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3700. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila, stran 10322.

Na podlagi tretjega odstavka 26.a člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
V Pravilniku o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 25/14), se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ponudnik e-storitve za vključitev v sistem spletnih plačil podpiše Vlogo za vključitev v sistem spletnih plačil, ki vključuje sprejem splošnih pogojev poslovanja UJP.«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadomestila in stroške iz prejšnjega odstavka plača UJP skladno z plačilnimi roki, ki jih določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, v breme sredstev, ki so v proračunu Republike Slovenije predvidena za ta namen.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je pravilnik uveljavljen.
Št. 007-871/2014/8
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
EVA 2014-1611-0097
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost